Условия за ползване и Политика на поверителност

Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Общи условия за ползване
Условия за ползване
Тези Условия за ползване (наричани по-долу ‘Условията’) съставляват и управлявт взаимоотношението между ‘Доставчик ’ (дефиниран по-долу) и всички страни, които достъпват Уеб сайта и/или Приложението (дефинирани по-долу) и се възползват от неговите функции и съдържание по какъвто и да е начин (наричани по-долу ‘Посетители’). Заедно, Доставчикът и Посетителите ще бъдат наричани ‘Страните’.
Общи
Използването на някои или на всички функционалности и услуги, предлагани от Доставчика в рамките на сайта Flashscore.bg и неговите мобилни приложения (по-долу наричани ‘Приложението’) и информацията, материалите и линковете, които съдържа, е субект на Условията, посочени надолу. Освен ако Доставчикът не е дал съгласието си в писмена форма за друго, Условията съставляват изцяло взаимоотношението между Доставчика и Посетителите по отношение на ползването на Приложението от последните, включващо които и да са или всички негови предлагани функционалности. Посетителите се задължават да прочетат внимателно и да разберат Условията преди да ползват Приложението. Посетител, който е видял Приложеието, се счита за прочел, разбрал и съгласил се да бъде обвързан с Условията, без нужда от каквото и да било последващо действие. С настоящото Доставчикът си запазва правото да отмени, добави, отхвърли, измени и/или допълни тези Условия от време на време, когато счете за уместно. Доставчикът препоръчва на Посетителите да прочитат внимателно съдържанието на тези страници редовно. Ползвайки Приложението, Посетителите се съгласяват да бъдат обвързани с Условията, както и с последните им модификации, независимо дали всъщност Посетителите са наясно с подобни модификации. Доставчикът не е задължен да потвърждава, че всички Посетители използват Приложението според последно обновените Условия. Ефективната версия на Условията е тази, която е публикувана на Приложението. Приложението може да бъде ползвано единствено за законосъобразни цели. Изполването на Приложението за предаване, дистрибуция, публикуване или съхранение на какъвто и да е материал на или чрез Приложението, който е в нарушение на приложимото право или закони, или на правата на трети лица, е стриктно забранено. Това включва (без ограничение) използването на Приложението или предаването, дистрибуцията, публикуването или съхранението на какъвто и да е материал на или чрез Приложението по начин или с цел, които нарушават авторското право, търговската марка, търговската тайна или други права, свързани с интелектуалната собственост; което е неприлично или вредно за непълнолетни лица или представлява незаконен акт или тормоз, е клеветническо и позорно, нарушава законите за защита на личната информация, е с цел измама или нарушава закон за контрол на обмяна на валута или закон за хазарта. В случай на злоупотреба с Приложението, Доставчикът си запазва правото да изключи или блокира Посетителя от Приложението и да затвори всеки акаунт, регистриран с неговото име. Доставчикът си запазва правото да подведе под съдебна отговорност Посетителя по свое усмотрение.
Услуги
Приложението предоставя интерактивно уеб и мобилно приложение/функции, съдържащо спортна информация в реално време за спортни събития, спортни резултати на живо, финални резултати, програма за предстоящи двубои, стартови състави и спортна статистика. Резултатите и друга статистическа информация съдържаща се на Приложението отразява информация, предоставена от други независими източници (от трети лица) или благодарение на собствени усилия, или от различни други официални Приложения. Въпреки полагането на всички усилия от страна на Доставчика да обновява коректно и редовно съдържанието и резултатие от мачовете или друга информация, показвана на Приложението, ние Ви съветваме да проверявате двойно данните също и от други източници. Доставчикът не носи отговорност за начина, по който Посетителя ползва резултатите и всяка друга информация, съдържаща се на Приложението.
Уебсайтове на трети страни
Посетителят приема, че какъвто и да е контакт, осъществен с трети страни след зареждането на Приложението, независимо дали планирани или не, и всеки резултат, който може да произтече от това, е напълно независим от Доставчика и Доставчикът не е по никакъв начин отговорен за споразумение или очакване и други последици, които могат да произтекат като директна или индиректна причина от този контакт. Всеки иск или спор, които могат да възникнат между Посетителя и такава трета страна не следва по никакъв начин да включва и Доставчика. Трети страни, включително такива, които рекламират в рамките на Приложението, не притежават достъп до личните данни на Посетителите и до никакви други данни, които Посетителят би могъл да е предоставил на Доставчика.
Аудио/Видео Съдържание
Доставчикът не носи отговорност за съдържанието на външни Приложения, което може да се види в рамките на Приложението. Цялото видео съдържание, което може да бъде намерено на Приложението, не се съхранява на сървърите на Доставчика, нито е създадено и качено на хостващите сървъри от Доставчика.
Неактивни акаунти
Ако Посетител регистрира акаунт на Приложението, но не го посети в рамките на 60 дни, Доставчикът запазва правото си да затвори акаунта незабавно и без предизвестие.
Интелектуална собственост
Без предварителна ауторизация в писмена форма от страна на Доставчика на Посетителите не е разрешено да копират, модифицират, подправят, разпространяват, предават, показват, възпроизвеждат, трансферират, ъплоудват, свалят или по друг подобен начин да използват или променят съдържанието на Приложението. Всяко нарушение на гореспоменатата клауза може да е равносилно на нарушаване на приложимите права за интелектуална собственост в рамките на Европейския съюз и други приложими закони. Доставчикът или друга страна, оторизирана от него, запазва правото си да потърси обезщетение до най-пълната степен, разрешена от закона, срещу страна, извършила директно или индиректно това нарушение.
Тип на взаимоотношението
Тези Условия не са предназначени за изграждане на партньорство, агенция или съвместно предприятие между Доставчика и Посетителя.
Нарушение на Условията
В случай че Посетителят не се придържа към някоя от клаузите в Условията или Доставчикът основателно подозира, че Посетителят директно или индиректно не спазва която и да е от клаузите на Условията, то Доставчикът запазва правото си, и всички средства на свое разположение, както и по свое собствено усмотрение, да затвори или блокира Посетителя от Приложението, да прекрати всеки акаунт, регистриран на негово име или свързани такива, и по свое собствено усмотрение да предяви съдебен иск срещу Посетителя.
Спазване на законовите разпоредби
Посетителите се съветват да спазват приложимото законодателство в рамките на юрисдикцията, под която е постоянният им адрес или пребивават, и/или временно присъстват. Доставчикът не носи отговорност за действие, предприето от властите срещу Посетителя във връзка с използването на Приложението.
Право & Форум и/или общност
Настоящото Споразумение се урежда и тълкува в съответствие със законите на Малта без оглед на конфликти в правните принципи. Страните предоставят на изключителната юрисдикция на съда на Малта разрешаването на каквито и да било спорове, произтичащи от или касаещи това Споразумение. Това Споразумение няма да се ръководи от Конвенцията на Организацията на обединените нации относно договорите за международна продажба на стоки, приложението на която изрично се изключва.
Заглавия
Заглавията са предназначени за по-голяма яснота и за да се улесни четенето на тези Условия. Те не следва да се ползват като средство за тълкуване на съдържанието на параграфа, който следва всяко заглавие. Заглавията не са предназначени да се свързват с Доставчика по какъвто и да е начин.
Отказ от претенции
Всеки отказ от претенции от страна на Доставчика при нарушаване от страна на Посетителя на разпоредба от тези Условия не следва да се разглежда като отказ от претенции при последващо нарушение на същата или която и да е друга от разпоредбите на настоящите Условия.
Отказ от права
Гаранции
С настоящото се уточнява, че Доставчикът не предоставя никакви гаранции или обещания (изрични иил мълчаливи), че съдържанието на Приложението е точно и/или подходящо за конкретни цели освен онези гаранции, които не могат да бъдат изрично изключени от правото, което действа над тези Условия. Използването на Приложението е изцяло на риск от страна на Посетителите. Приложението не е игрално или хазартно приложение. Доставчикът на Приложението не предоставя игрални или хазартни услуги, поради което не задържа или контролира средства на играчи и не е въвлечен в трансакции, свързани с хазарт. Коефициентите за залагане, които се показват на Приложението, са част от информацията и функциите на Приложението. Доставчикът не гарантира, че функциите, представени от Приложението, са ауторизирани, и че експлоатацията им ще задоволи Посетителя, че са напълно сигурни и несъдържащи грешки, че се обновяват редовно, че каквито и да са софтуерни дефекти се отстраняват редовно, че работят без прекъсване, че Приложението не съдържа вируси или бъгове, че са постоянно функциониращи, че са адекватни, че достъпните на него информация и функции са надеждни, или че всяка друга информация, получавана на Приложението или функции, използвани от Приложението, са адекватни и надеждни. Тези, които изберат да достъпят Приложението, го правят по своя инициатива и са отговорни за спазването на местните закони, ако и доколкото те са приложими. Приложението може да съдържа линкове и препратки към уеб сайтове/приложения/обяви/съдържание на трети страни. Тези други уеб сайтове/приложения/обяви/съдържание ще са обект на отделни условия за ползване, обикновено съдържащи се в същите сайтове/приложения/обяви/съдържание. Те са предоставени за удобството и интереса на Посетителите и не предполагат отговорност за, нито одобрение на информацията, съдъжаща се на тези сайтове/приложения/обяви/съдържание от страна на Доставчика. Доставчикът не дава гаранция, изрична или мълчалива, отнасяща се до точността, достъпността на съдържанието или иформацията, текстовете или графиките, които не са под негово притежание. Доставчикът не е изпробвал софтуер, разположен на други уеб сайтове/приложения и не предоставя никаква гаранция за качеството, сигурността, надеждността или пригодността на такъв софтуер.
Загуба или вреда
Доставчикът не е отговорен за загуба или вреда, директна или индиректна, която Посетителят или трета страна биха могли да са понесли като резултат от употребата на Приложението, включително, но неизчерпващо се с вреда, причинена от търговска загуба, пропуснати ползи, загуба на очаквани приходи, печалби или други ползи, прекъсване на бизнес, загуба на търговска информация или всякаква друга парична и/или последваща загуба. Доставчикът не е отговорен за реализирането на печалби или за загуби, понесени на уеб сайтовете/приложенията на трети страни, които са станали като резултат от използването на информацията, показана на Приложението. Без ограничение на общия характер на предишните 2 клаузи, не се признава или приема отговорност от страна на Доставчика при следните, наред с други, случаи, изброени по- долу:
грешки, печатни грешки, погрешни тълкувания, погрешно чуване, погрешно прочитане, погрешен превод, правописни грешки, направилно четене, грешни трансакции, технически опасности, грешки при регистрацията, явни грешки, форсмажорни обстоятелства и/или всякакви други подобни грешки;
нарушаване на правилата на Доставчика;
криминални действия;
съвет, в каквато и да е форма, предоставен от Доставчика;
легални действия и/други средства за защита;
загуба или вреда, която Посетителят или трети страни биха могли да понесат като резултат от ползването на Приложението, неговото съдържание или на това на линк, предложен от Доставчика;
загуба или вреда, която Посетителите или трети страни биха могли да понесат като резултат на модификация, преустановяване или прекъсване на Приложението;
криминална употреба на Приложението или на неговото съдържание от страна на потребител, на дефект или на пропуск, както и на друг фактор извън контрола на Доставчика;
всяко възползване от Приложението поради достъпа на трета страна до частните зони, изискваши логин и парола чрез използването на потребителското име и паролата на Посетител;
в случай на несъответствия в услугата, функциите и други, предлагани от Приложението поради вируси или бъгове, като това се отнася до всички параметри, които съставляват Приложението, всяка загуба, цени, разходи, загуби или претенции, предявени поради споменатите несъответствия;
всяко действие или пропуск от страна на интернет доставчик или друга трета страна, с която Посетителите биха могли да са в договорни отношения, за да имат достъп до Приложението. В случай на съдебен спор между интернет доставчика и Посетителите, Доставчикът не може да бъде страна в делото и подобно дело по никакъв начин не следва да засяга тези Условия; и
всеки иск, предявен като резултат на вреди, понесени от Посетител поради съдържанието на каквито и да е материали, публикувани от друг Посетител или друга трета страна, неауторизирана от Доставчика на Приложението.
Декларация за поверителност
Уебсайтът Flashscore.bg и неговите мобилни приложения (по-долу наричани ‘Приложението’) уважават неприкосновеността на личния живот на всички страни, разглеждащи или използващи по друг начин Приложението, наричани по-долу ‘Посетители’, и се ангажира да я защитава. Приложението може да събира и използва ‘Лични данни’ (дефинирано по-долу), свързани със своите Посетители, с оглед на това да им предоставя услугите на Приложението и само с цел, коята е изрично заявена надолу в текста. Тази Декларация за поверителност съответства на международните Конвенции и на Директивите на ЕС, включително Общия регламент за защита на данните (Регламент (EU) 2016/697) (Data Protection Regulation (Regulation (EU) 2016/679)), перифразиран от закона на Малта в Акта за защита на данните (Глава 440 от законите на Малта), Закона за обработването на лични дании (в сектора за електронни комуникации, Правно известие 16 от 2003г., включващо по-късните изменения), то адаптира Препоръка 2/2001 от Параграф 29 на Работната група по защита на данните, приложена на 17 май 2001, относно определени минимални изисквания за събиране на личнни данни онлайн и използва също други приложими правила и практики. Операторът на данните, събрани и използвани от Посетителите на Приложението, е Livesport s.r.o., Bucharova 2928/14a, 158 00 Прага, Чешка република, и е отговорното лице за това Приложение. Операторът може да бъде намерен на gdpr@livesport.eu.
Доставчикът може да бъде намерен на gdpr@livesportmedia.eu
Цел на тази Декларация
Целта на тази декларация е да:
определи вида на Личните данни, които Операторът ще събира от вас и как ще използваме вашата лична информация;
определи базата, на която се обработват Ваши Лични данни от страна на Оператора
сте наясно как Операторът ще обработва Вашите Лични данни;
да изясни задълженията на Оператора съгласно правилата за защита на данните по отношение на законосъобразното и отговорно обработване на Вашите Лични данни; и
Ви информира за правата Ви на защита на Вашите Лични данни.
Ние обработваме Вашите Лични данни по подходящ и законен начин, в съответствие с приложимите разпоредби за защита на данните и Общия регламент за защита на данните (Регламент (EU) 2016/697) (Data Protection Regulation (Regulation (EU) 2016/679)), който е в сила от 25 май 2018 година.
Събиране на лични данни
Приложението не събира лични данни, когато Посетителите единствено преглеждат Приложението. Въпреки това Приложението изисква от Посетителите да предоставят някои Лични данни, като използват допълнителни или разширени услуги, предоставени в рамките на Приложението след регистрация. В тези случаи Приложението ще поиска съответното съгласие от страна на Посетителите преди събирането и използването на техните Личнит данни. При регистрация и в други случаи Приложението може да поиска от Посетителите да въведат своето логин име (обикновено имейл адрес) и парола. Посетителите не са задължени да предоставят своите Лични данни или да разрешат събирането на личните си данни от страна на Приложението. Приложението обаче няма да има възможността да предостави всички свои услуги на Посетителите, които не са дали разрешение за събиране на техните Личните данни. Въпреки че Посетителите може да са разрешиили на Приложението използването на съответните им Лични данни, те имат право впоследствие да го отменят по каквато и да е причина, като пишат на gdpr@livesport.eu
В случай на отмяна на съгласието, допълнителните или разширени услуги на Приложението след регистрация няма повече да бъдат налични.
Вашите права като субект на данни
Правото на достъп
Посетителите имат правото да изискат от Оператора (дефиниран по-долу) да им предостави писмена информация за това кои от техните Лични данни е събирал и/или използвал. Запитването може да бъде направено чрез писмено искане до Оператора (дефиниран по-долу).
Приложението се задължава да положи всички разумни усилия, за да запази актуализацията на събраните данни. Въпреки това, Посетителите се подканват да информират Приложението за всяка промяна на техните Лични данни, предоставени на Приложението.
Корекция, блокиране или изтриване на данни
Посетители, които считат, че техни Лични данни са неточни, могат да поискат в писмена форма корекция от страна на Оператора. Посетителите също така имат правото да изискат от Оператора да блокира или изтрие съответните им Лични данни, ако те са били обработени по незаконен начин.
Право на възражение
Можете да се свържете с нас по всяко време на gdpr@livesport.eu, за да ни помолите да не обработваме Вашите Лични данни за маркетингови цели, например получаване на информация от нас за предстоящи събития, бюлетин (нюзлетър) и публикации, и Вашите данни повече няма да бъдат обработвани за подобни цели.
Право на отказ от съгласие
Имате право да се откажете от съгласието си спрямо тази Декларация, и практиките по обработване, описани в нея, по всяко време, като изпратите е-мейл до gdpr@livesport.eu. Това няма да засегне законосъобразността на обработката, която сме извършили въз основа на това съгласие преди отказа от него. Отказът от съгласие ще доведе до незабавното прекратяване на услугите ни.
Право на поправка
Имате право да получите коригиране на всякакви неточни Ваши Лични данни, които сме обработили, да актуализирате всички останали данни и правото на допълване на непълните Лични данни, включително чрез допълнителна декларация.
Право на изтриване
Имате право да получите изтриването на Лични данни, които имаме за Вас, щом Вашите Лични данни повече не се изискват, когато:
сте оттеглили съгласието си да обработваме Вашите Лични данни;
Вашите Лични данни не следва да бъдат повече обработвани; или
Вашите Лични данни са били незаконно обработвани.
Право на ограничаване на обработката
Имате право да ограничите нашите дейности по обработката, когато:
оспорвате точността на тези Лични данни за период, позволяващ ни да проверим точността на същите данни;
обработката ни се счита за незаконна и Вие се противопоставяте на изтриването на Вашите Лични данни и изискате вместо това ограничаване на ползването им;
ние не се нуждаем повече от Вашите Лични данни за целите, изложени тук, но Вие го изискате за установяване, упражняване или защита на правни искове; или
сте се противопоставили на обработката им, изчаквайки проверка дали законните основания за нашите действия по обработката надхвърлят онези, отнасящи се до Вас.
Право на преносимост на данни
От 25 май 2018 Вие следва да имате правото да получавате Вашите Лични данни в структуриран и машинно четен формат и да ги предавате на друг Оператор (както е дефинирано в GDPR).
Цели на събирането и използването на лични данни
Личните данни, събирани от Приложението следва да бъдат обработвани в съответстиве с разпоредбите на Акта за защита на данните (Глава 440 от законите на Малта) и спомагателни закони, влезли в сила там, единствено за целите на:
Комуникация с Посетителите;
Изпращане на нова парола за съответния акаунт на Посетителите;
Осигуряване на допълнителни услуги, които са възможност за конфигуриране на Приложението до някаква степен;
Подобряване на съдържанието, предлагано от Приложението;
Предоставяне на персонализирано съдържание на Приложение и/или неговия изглед.
Законова основа за обработване
Ние ще обработваме Вашите Лични данни, само когато сте предоставили Вашето съгласие или доколкото това е необходимо, за да можем да предоставяме услугите, които предлагаме, и/или за целите, посочени в тази декларация.
Ние може също така да обработваме Вашите Лични данни въз основа на всеки законов интерес или за да се съобразим със законови задължения. Това може да включва упражняване на защита на съдебни искове или за изпълнение на заповед на съд, трибунал или орган.
Маркетинг
Вие ще получите маркетингова комуникация от нас, ако сте заявили такава маркетингова информация от нас, като ни предоставите Вашите данни чрез това Приложение и сте избрали опцията за получаване на такава информация. Ние няма да споделяме Вашите Лични данни с каквато и да е трета страна за маркетингови цели без Вашето недвусмислено съгласие.
Разкриване на лични данни на трети лица
Доставчикът не продава, не търгува с и не арендира Лични дании, принадлежащи на Посетителите и не ги разкрива по никакъв друг начин на трети страни без предварително съгласие от страна на Посетилите. Въпреки това Лични биха били предоставени на трети страни в случай на продажба на Приложението. Горното не засяга законово задължение на Приложението да разкрие лични данни на Посетителите на трети лица. Горното също не засяга разкриване, което е абсолютно необходимо като част от една или повече от Целите за събиране и използване на лични данни. В този случай Приложението следва да потърси предварително изричното съгласие на засегнатите Посетителите. Доставчикът запазва правото си да предоставя статистика за Посетителите, продажбите, трафика и друга статистическа информация, отнасяща се до Приложението на трети страни, без обаче да идентифицира конкретен Посетител.
Лог файлове
За да администрира по-добре Приложението и за да събира обща демографска информация за Посетителите за обща употреба, Приложението автоматично записва IP адреса на всички Посетители и съответно страниците, преглеждани от всеки отделен Посетител.
Отказ от бисквитки
„Бисквитка” е информация, съхранявана на компютъра на Посетителя от уеб сървър и използвана за персонализиране на неговата уеб услуга. Приложението използва бисквитки, за да съхранява информация за взаимодействия на Посетителя, която може да бъде необходима впоследствие за изпълняването на функция. Посетителите могат да изберат да изключат бисквитките в настройките на браузъра. Използваме бисквитки, за да персонализираме съдържанието и рекламите, да предоставим функции от социалните мрежи и да анализираме трафика ни. Освен това споделяме информация за изполването на нашия сайт от ваша страна с нашите партньори за анализ на Приложението, някои рекламни партньори (програмни) и социалните мрежи (само, когато се логнете чрез своя акаунт в социална мрежа). Вижте подробности тук. Тази декларация следва да се чете във връзка с Правилата ни за "бисквитките" и всяко друго Известие за поверителност, което можем да предоставим при конкретни случаи, когато събираме или обработваме Лични данни за Вас, за да сте напълно наясно как и защо използваме Вашите Лични данни. Задайте поверителност
Прехвърляне на Лични данни в трети страни
Операторът не прехвърля никакви Лични данни извън Европейското икономическо пространство и, ако се изиска да го направи, първо ще гарантира, че са налице подхадящи предпазни мерки, за да се гарантира адекватната защита на Вашите Лични данни.
Сигурност
Приложението и Операторът са адаптирали различни мерки, технически и организационни, за да подпомогнат защитата на комуникация срещу унищожаване, загуба, злоупотреба и промяна на Личните данни, които се събират и използват (включително предоставянето на сигурно прехвърляне на данни) чрез защитена комуникация чрез "HTTPS" между устройството на Посетителя и сървърите на Доставчика. В допълнение, всички пароли, използвани от вас, се пазят чрез използването на стандарта BCrypt.
Независимо от тези усилия, Доставчикът не може да гарантира, че подобни събития не могат да възникнат.
Период на съхранение на личните данни
Личните данни се съхраняват само за времевия период, необходим за изпълнение на целите на събирането им. В случай на неактивност от страна на потребителски акаунт в продължение на една (1) година, всички събрани негови Лични данни ще бъдат изтрити.
Уебсайтове на трети страни
Тази Декларация за поверителност не обхваща уебсайтовете/приложенията на трети страни. Приложението предоставя линкове към други сайтове за удобство на Посетителите. Приложението не е отговорно за съдържанието, показано на уеб сайтовете/приложенията на трети страни и мерките, които те прилагат за защита на Вашата поверителност. Други уеб сайтове/приложения, които Посетителите посетят, идвайки от Приложението, биха могли да нямат адекватна Политика за поверителност.
Приемане на Декларацията за поверителност
Съгласието на Посетителите за събирането и използването на съответните техни лични данни от страна на Приложеието и Оператора е предмет на Декларацията за поверителност, описана дотук. Посетителите се съветват да преглеждат Декларацията за поверителност редовно, за да се запознаят с условията и клаузите от нея и с всички изменения, които могат да бъдат приложени от Приложението от време на време.
Доставчик
Доставчикът е Livesport Media Ltd, компания, надлежно регистрирана съгласно законите на Малта на 22-ри ноември 2011 с регистрационен номер 54555, с регистрационен адрес CMS House, Първи етаж, улица St. Peter's, San Gwann, SGN 2310, Малта. За да се свържете с нас, моля използвайте info@livesportmedia.eu.
Версия и дата на Условията
Тази декларация във версия 2 беше обновена на 25.05.2018 (FS.COM-ToU-20180525-2)